Om te weten moet je eerst meten  
 

Ondervoeding bij senioren is in Europa het tweede belangrijkste voedingsgerelateerde probleem voor de volksgezondheid. Uit onderzoek (Defloor et. al. 2007) blijkt dat 35.9% van de geriatrische patiënten opgenomen op een geriatrische afdeling effectief ondervoed is en 41.9% een verhoogd risico heeft op ondervoeding. In de thuiszorg vertoont 6% van de bejaarde populatie manifeste tekenen van ondervoeding en 45% heeft een verhoogd risico op ondervoeding (Wouters et al., 1997).

Screening is essentieel in de S3 aanpak om ouderdomsondervoeding (OO) op te sporen of te voorkomen. Hiervoor heeft S3 vzw met de steun van de Vlaamse Regering en van internationaal gerichte bedrijven een software pakket ontwikkeld, "Parameters OO", dat gratis kan aangevraagd worden via info@smaakensmaaksturing.be.
De gegevens uit de vorige versie van Parameters OO zijn integraal over te brengen in de nieuwe versie.

"Parameters OO" integreert 2 gevalideerde meetinstrumenten om ondervoeding bij senioren te traceren (opsporen) en te monitoren (opvolgen); ongewild gewichtsverlies en BMI (Body Mass Index) voor ≥ 65 plussers. Er werd gezocht naar een eenvoudig toepasbare en wetenschappelijk sluitende methode om OO te detecteren.

Meer info :

  • over OO (in pdf)

  • over S3 (in pdf)

  • over de S3 aanpak (in pdf)

  • over het software pakket "Parameters OO" (in pdf) Defloor T, Grypdonck M, Bocquaert I, Vanderwee K, Lardennois M., Folens B. (2007).
Evaluatie van ondervoeding binnen geriatrische afdelingen. Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Wouters R., Vandenbroele H., De Ridder D., Geys L., Van Loon H. (1997). Nutrional Assessement and Monitoring of Elderly in Home Care. Screening en monitoring van voedingsproblemen in de thuisverpleging. Brussel: Nationale Federatie van de Wit-Gele Kruisverenigingen. Report no.:228.94.3.

Daem, M., Courtens, A., Van Durme, T., Bocquaert, I., Gobert, M., Defloor, T. (2008). De implementatie van evidence-based richtlijnen ter optimalisatie van de voedingsaanpak bij patiënten opgenomen op een geriatrische ziekenhuisafdeling: een studie in en met de praktijk.
Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

BMI (Body Mass Index) = het gewicht van de persoon (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter).